Intelligible EVP voices
(Electronic voice phenomenon)
Simultaneously recorded with the ITC photos
 (mentioned in the ITC chapters)Ch.3 ITC Scientific Research

EVP Dutch: "hier nu Willem Tenhaeff" (Prof.W.Tenhaeff, parapsychologist)
EVP English: "here now Willem Tenhaeff"
EVP Dutch:"de mensen hier blijven vaak veel te stom"
EVP English: "people here often stay much too stupid"

Ch.4 Proven Identity Cases
- Robert de Bar

EVP Dutch: "ik ben Robert de Bar, de ridder"
EVP English: "I am Robert de Bar, the knight"EVP Dutch: (ik):Robert kan je nog een identiteitsbewijs van jezelf geven?
(Robert): "wat zou ik dan moeten doen?"
EVP English (me): Robert can you give me now an identity proof?
(Robert):"What should I do then?"EVP Dutch: "ik zal wel door de bak heen lopen"
EVP English: "I will walk through the bowl"EVP Dutch: "vang mij in de waterkom met water"
EVP English: "catch me in the waterbowl with water"EVP Dutch: "Hans, herken me dan in het water"
EVP English: "Hans, do recognize me in the water then"EVP Dutch: "het komt toch boven van onder water hier"
EVP English: "it comes up from under water here"EVP Dutch: "je kan me goed zien in waterbak"
EVP English: "you just can see me in the waterbowl"tournament:

EVP Dutch: (ik): en begrijp ik goed dat je daar gewond bent geraakt?
(Robert): "ja in hetzelfde tournament"
EVP English (me): and do I understand well that you got hurt there?
(Robert):"Yes, in the same tournament" 
EVP Dutch: "ik ben gestruikeld, had veel wonden"
EVP English: "I tripped and fell and had many wounds"his attacks of gout:

EVP Dutch: "in mijn tenen, Hans, later in voeten"
EVP English: "in my toes, Hans, later in feet"EVP Dutch: "ik had vreselijk in mijn tenen"
EVP English: "I had terrible pain in my toes"EVP Dutch: "liep moeilijk op mijn voeten"
EVP English: "I had difficulty walking on my feet"his age (leeftijd):

EVP Dutch: (ik): hoe oud ben je geworden?
(Robert): "ik ben zeven en zestig jaar geworden"
EVP English: (me): how old did you get?
(Robert): "I turned 67 years old"


Ch.4 Proven Identity Cases
- John Dee

EVP Dutch: "John en mijn Madima"
EVP English: "John and my Madima"EVP Dutch: "dat is een aardig meisje"
EVP English: "that is a nice girl"EVP Dutch: "ik ben oude vriend"
EVP English: "I am an old friend"EVP Dutch: "een wetenschapper"
EVP English: "a scientist"EVP Dutch: "spreekt er met Dee"
EVP English: "you speak with Dee"EVP Dutch: "we hebben portaal overgenomen"
EVP English: "we have taken over a portal"EVP Dutch: "Ik zou nog wat proberen Hans, met schoon water erbij"
EVP English: "I would try something, Hans, with clean water"EVP Dutch: "ik spreek hier wel in Nederlands"
EVP English: "I will speak here in Dutch"


­Ch.4 Proven Identity Cases
- Jos Spijkstra

EVP Dutch: "met Jos"
EVP English: "with Jos""EVP Dutch: "dit is nou Josje"
EVP English: "this is little Jos (Josje) now"EVP Dutch: "jij kan dit in water zien"
EVP English: "you can see this in water"EVP Dutch: "kan nou eens lekker aan Jos vragen"
EVP English: "you now can ask Jos fortunately"EVP Dutch: "luister naar me, ik wil graag hier nog gaan komen"
EVP Englsih: "listen to me, I want very much to come here"EVP Dutch: "je wil dit vast weten van na dit leven"
EVP English: "you like to know everything after this lifeEVP Dutch: "kijk in water"
EVP English: "look in the water"EVP Dutch: "dat zie je dan in dat water"
EVP English: "that you can see in the water"EVP Dutch: " we zitten even beneden, Hans wil praten"
EVP English: "we are just downstairs, Hans wants to talk"EVP Dutch:"met het water zal ik je boven volgen"
EVP English:"with the water I will follow you above here"


Ch.7 Spiritistic Hypothesis
Cross Correspondences
- Kiya

EVP Dutch: "Hans, ik ben Kiya, ik versta je steeds duidelijk"
EVP English: "Hans, I am Kiya, I hear you clearly"EVP Dutch: "deze paarden, ik begrijp niet, was het juk van stuk"
EVP English: "these horses, I do not understand, the horse-joke
was broken"EVP Dutch: "ik viel er vanaf, ik viel op mijn mond"
EVP English: "I fell off, I fell on my mouth"EVP Dutch: "ik kreeg het met een klap, ik bloedde"
EVP English: "I got hit and I bled"EVP Dutch: "ik moet nou kermen door de poten van dit paard"
EVP English: "I have to yammer because of the legs of this horse"EVP Dutch: "mijn tanden doen pijn door poten van dat beest"
EVP English:"my teeth hurt because of the legs of that beast"EVP Dutch: "ik heb getracht met deze open wonden te vertellen"
EVP English: "I have tried to tell with these open wounds"EVP Dutch: "heeft een dokter in gekeken"
EVP English: "a doctor looked in my wound"EVP Dutch: "hij plaatste een zwachtel in mijn mond"
EVP English: "he placed a bandage in my mouth'EVP Dutch: "ik ben nog wel bang voor dieren"
EVP English: "I am still frightened for animals"EVP Dutch: "dat valt echt niet mee met die wonden, nee dat doet pijn"
EVP English: 'it is not easy with these wounds, no that hurts"EVP Dutch:"ik hoop voor dit kleine stukje leven, want Kiya leeft nog!"
EVP English: "I hope for this little piece of life, because Kiya is still alive"EVP Dutch: (ik): wie was de moeder van Toetanchamon?
(Kiya): "dat was Kiya"
EVP English: (me): who was the mother of Tutankhamen?
(Kiys): "that was Kiya" Ch.7 Unknown Identities

When two of my close relatives died recently,
they immediately answered my EVP questions.
The first thing they noticed at the other side
was a kind of 'themepark"-like surrounding.


EVP Dutch: "daarboven is het net een Efteling"
EVP English: "up there it is just like a themepark"
(Efteling, a Dutch themepark)EVP Dutch: "is wel een Wonderland"
EVP English: "it is just a Wonderland"EVP Dutch: "je kan hier alles"
EVP English: "you can do anything here"EVP Dutch: "zie het als een malle droom"
EVP English: "you can see it as a silly dream"Ch.10 Conclusion

EVP Dutch: "je kan hier praten met gedachten"
EVP English: "you can speak here with thoughts"© Copyright Hans F. Kennis EVP and ITC research - The Netherlands